Sobotní den byl i přes chladné počasí plný sportovního klání na fotbalovém hřišti MČ Praha Zličín, kde SDH Zličín pořádalo své tradiční zářijové závody. V dopoledních hodinách soutěžila družstva dětí ve "Zličínském dvojboji", který se skládá ze součtu časů provedené štafety požárních dvojic a požárního útoku. Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích dětí, tj. mladší i starší kategorii. Družstvo mladších dětí po štafetě dvojic (83,77 s) a požárním útoku (22,87 s) obsadilo pěkné 6. místo. O stupínek výše se v celkovém součtu časů (štafeta dvojic 66,69 s a požární útok 33,46 s) umístilo družstvo starších dětí, které obsadilo 5. místo.