S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen SDH Řepy a starosta SDH Těně pan Jan Růžička. Zemřel náhle dne 28. 5. 2019 ve věku nedožitých 55 let. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 10:15 hod. v obřadní síni Krematoria Motol. Čest jeho památce.