Na začátku měsíce května proběhlo vyhodnocení okresního kola celorepublikové soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže" za rok 2019. Tuto literární, výtvarnou či digitální (zpracování tématu pomocí digitálních technologií) soutěž každým rokem vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, přičemž v roce 2019 se jedná již o její 45. ročník. Soutěž je určena pro děti a mládež do 18- ti let (z mateřské školy, základní školy, gymnázia, učiliště, DDM, sboru dobrovolných hasičů apod.).

Komise vybrala z každé věkové kategorie, v našem případě pouze ve výtvarné části, ty nejlepší jejichž práce budou zaslány do krajského kola eventuálně dále do celorepublikového kola.