V neděli 10. září proběhl v Třebonicích Memoriál J. Holečka, kde závodila naše družstva dětí a žen. Po odběhnutí štafet 4x 60m u dětí a 4x 100m u dosp. kategoriích, následovala královská disciplína požárního sportu, tedy požární útok. V celkovém vyhodnocení dosáhlo naše družstvo dětí ,,A'' v kategorii mladších na pěkné 2. místo! Družstvo dětí s označením ,,B" obsadilo 6. místo. V kategorii dospělých měl náš sbor pouze družstvo žen, které obsadilo též pěkné 2. místo.